Stichting Nienoo is per 01-01-2015 door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Stichting (ANBI).

Voor ANBI’s gelden aparte belastingregels voor o.a giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting en belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting.

Voor de ANBI-stichting en haar begunstigers zijn er enkele fiscale voordelen:

  • Een donateur kan giften aan Stichting Nienoo van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
  • Stichting Nienoo hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt.
  • Uitkeringen die stichting Nienoo doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

Meer informatie over ANBI en de specifiek geldende regels voor schenken met belastingvoordeel: