Feestjes afzeggen omdat je geen cadeautje hebt. Niet op voetbal of ballet. Nooit mee kunnen doen aan de nieuwste rages. Lopen naar school, bij gebrek aan een fiets en niet iedere dag een warme maaltijd. Dit is de realiteit als je opgroeit onder de armoedegrens. In Parkstad geldt dat voor één op de acht kinderen. In een onderzoek in opdracht van de Kinderombudsman (Steketee, 2013) werd een grote groep kinderen die in armoede leven, gevraagd naar hoe ze dit ervaren. Het merendeel van de kinderen ervaart het leven in armoede als buitengewoon vervelend. Deze kinderen worden dagelijks met het geldgebrek geconfronteerd. Ze maken zich zorgen over de armoedesituatie thuis, één op de drie kinderen zelfs elke dag. Deze ongerustheid is vooral gericht op geldproblemen, maar ook op de angst om bijvoorbeeld uit huis te worden gezet, geen eten of spullen te hebben of nog meer schulden te maken. Bij ongeveer een kwart van de geïnterviewde kinderen en jongeren leidt dit tot fysieke of psychische klachten zoals hoofdpijn, buikpijn of tekenen van vermoeidheid. Veel kinderen hebben het gevoel dat ze niets aan hun situatie kunnen veranderen. Ze voelen schaamte, jaloezie of uitsluiting omdat hun leeftijdgenoten veel meer hebben en kunnen doen. Ook kunnen ze verdriet of woede voelen als hun ouders hen steeds dingen ontzeggen en sommige kinderen nemen de zorgen van hun ouders over. ‘Als mensen hebben wij allemaal gelijke rechten en daarbij horen gelijke kansen. Dat zou voor alle kinderen, in Nederland en daarbuiten, moeten gelden. Kinderen horen relatief zorgeloos op te groeien. Maar de realiteit is anders.
Wij van stichting Nienoo proberen een heel klein beetje te helpen door deze kinderen een mooie ervaring te bieden. Of dit nu het sinterklaasfeest, het kamp of het uitstapje is. Even een dag zorgeloos genieten en stralen. Nogmaals een kind heeft nooit voor deze situatie gekozen.

Om onze activiteiten te kunnen bekostigen zijn we afhankelijk van sponsoring door mensen en bedrijven die ons een warm hart toedragen. Hiervoor presenteren we ons regelmatig in supermarkten, op braderieën of markten. Helaas merk ik dat het begrip voor onze mooie stichting afneemt, hiervoor in de plaats komt een houding van: ‘eigen schuld’, ‘dit is vast het gevolg van verkeerde keuzes’, ‘en ze hebben wel de nieuwste iphone’, ’dit is wel lekker makkelijk, hoeven ze helemaal niets meer zelf te doen’ enz. enz.
Begrijp me niet verkeerd, er zullen ongetwijfeld mensen tussen zitten die door hun eigen verkeerde keuzes in deze situatie zijn gekomen. Ook ken ik heel veel gevallen waar dit duidelijk niet zo is en waar de kinderen echt op de eerste plaats staan, maar waar de financiële middelen (tijdelijk) niet voorhanden zijn. Maar, en misschien klinkt dat vreemd, dat maakt ons helemaal niets uit. Wij hoeven niet te weten hoe het komt dat mensen in armoede leven en hoe of waarom mensen hierin terecht zijn gekomen. Wij willen alleen die kinderen, die hier nooit voor gekozen hebben, een geweldige dag bieden. Even stralen met (nieuwe) vriendjes en vriendinnetjes en razend enthousiaste vrijwilligers.
Dit kunnen we echter nooit zonder uw hulp, dus vanuit de grond van mijn hart, ‘Laat die (voor)oordelen los en probeer te zien wat voor een mooi werk wij doen’.
Voor meer informatie verwijs ik naar onze website www.nienoo.nl

Ik wens u een hele fijne dag,
Marco