Als stichting kunnen wij uw hulp gebruiken! Om onze activiteiten te kunnen bekostigen zijn we op zoek naar vriendjes die ons en onze ideeën een warm hart toedragen. U kunt vriendje van een activiteit worden en dat voor maar 10 euro (dus 30 euro per jaar). Ook kunt u er voor kiezen om vriendje voor een jaar te worden (10 euro per jaar).
Uiteraard is iedere financiële bijdrage van harte welkom, u geeft wat u kunt missen.

In november vindt “Sint voor ieder kind” plaats. Een compleet Sinterklaasfeest voor kinderen van 4 t/m 8 jaar, in juni staat een uitstapje gepland voor kinderen van 6 t/m 12 jaar en in september een Nienoo kamp voor kinderen van 7 t/m 12 jaar.
U begrijpt dat we niet zonder uw steun kunnen!

Word hierom ‘vriendje voor een tientje’ door 10 euro over te maken op:
IBAN NL07 RABO 0191815683 o.v.v. vriendje

Namens de kinderen enorm bedankt!