Als stichting kunnen wij uw hulp gebruiken! Om onze activiteiten te kunnen bekostigen zijn we op zoek naar vriendjes die ons en onze ideeën een warm hart toedragen. U kunt vriendje worden van een activiteit worden en dat voor maar 10 Euro.

In november vindt “Sint voor ieder kind” plaats. Een compleet Sinterklaasfeest voor kinderen van 4 t/m 8 jaar. In juni staat een uitstapje gepland voor kinderen van 6 t/m 12 jaar.
U begrijpt dat we niet zonder u steun kunnen!

Word hierom ‘vriendje voor een tientje’ door 10 Euro over te maken op:
IBAN NL07 RABO 0191815683 o.v.v. vriendje

Namens de kinderen enorm bedankt!